Steinbeis GmbH
& Co. für Technologietransfer

Steinbeis - Transferzentrum
an der Hochschule Aalen

Burren Süd

 

Technische Beratung und Entwicklung

(AWFE)

Leiter: Prof. Dr.-Ing. Günter Dittmar

Albrecht-Erhardt-Str. 17

D-73433 Aalen

Tel.: +49(0)7361 / 94 30 03

Fax: +49(0)7361 / 94 30 04


e-mail: dittmar-transfer@t-online.de

zuletzt geändert am 17.04.2013